Horizontální vyvrtávačky

FP40-100

frézovací přístroj

Frézovací přístroj FP40-100 umožňuje frézování v základních i sklopených rovinách rovnoběžných s osou pracovního vřetena stroje nebo vrtání v základních rovinách kolmých k ose pracovního vřetena stroje.

Připevnění frézovacího přístroje na čelní stěnu vřeteníku je prováděno ručně.

Polohování hlavy je prováděno ručně.

Hlavní Parametry

Upínací kužel40ISO
Stopka nástroje2080DIN
Max. otáčky (dosažitelné aplikací na stroji W100A) 560ot/min
Max. přípustný přenášený výkon5kW
Max. přípustný krouticí moment na vřetenu250Nm
Převod otáček z vřetena stroje na vřeteno frézovacího přístroje2:01 
Výsuv vřetena frézovacího přístroje 40mm
Rozsah natočení otočné části hlavy360deg
Celková hmotnost frézovacího přístroje 200kg

Kontakty

Obchodní ředitelka

Ing. Irena Rumlenová

+420 413 039 105

info@retos.cz

TÜV