Horizontální vyvrtávačky

RT05

Otočný stůl řízený

CNC otočný stůl původní konstrukce je určen ke stroji RET10P nebo jako příslušenství k jakémukoliv obráběcímu stroji. Předpokládá se integrace řízení otočného stolu do systému obráběcího stroje.

Stručná charakteristika

 • souvisle řízený otočný stůl
 • 1 lineární osa + stůl
 • navržen jako příslušenství technologických pracovišť, především horizontálních vyvrtávaček v deskovém provedení
 • optimalizován pro stroj RET10P
 • slouží k upínání a polohování obrobků jako alternativa resp. doplněk k upínací desce
 • rozšiřuje technologické možnosti stroje
 • tvoří samostatnou jednotku (není pevně spojen se strojem)
 • elektricky je na úrovni řídícího systému a elektrorozvaděče plně integrován do konfigurace stroje

HLAVNÍ PARAMETRY

Nosnost stolu - otáčení 5000 kg
 Nosnost stolu - statická 8000 kg
 Upínací plocha desky 1250 x 1250 mm x mm
 Šířka upínacích drážek 28 H8 mm
 Průměr středícího otvoru 100 H7 mm
 Z - podélný pojezd stolu 1000 mm
 Pracovní posuvy...Z 1 - 20000 mm / min
 Pracovní posuvy...B 0 - 5 ot / min
 Rychloposuv...Z 20000 mm / min
 Rychloposuv...B 10 ot / min
 Hmotnost stolu 4000 kg
 Základní rozměry - délka 2600 mm
 Základní rozměry - šířka 1250 mm
 Základní rozměry - výška 850 mm

Podrobná specifikace

Ovládání stolu

 • veškeré funkce stolu jsou ovládány z panelu řídícího systému stroje

Provedení stolu

Kompatibilita

 • HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI
 • SIEMENS SIN 840D SL

Řízené osy

 • Z - podélný pojezd saní po loži
 • B - otáčení stolu

Možnosti stolu

 • doplňuje pojezdy stroje o 2 plně CNC řízené osy
 • umožňuje válcovou interpolaci

Náhon osy Z

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • bezvůlový převod ozubeným řemenem
 • kuličkový pohybový šroub

Náhon osy B

 • 2 bezkartáčové digitální střídavé servomotory s vestavěnou převodovkou se servopohonem (master/slave)
 • ozubený věnec

Vedení skupin

 • osa Z – valivá vedení
 • osa B – kluzné vedení, TURCITE, zaškrabáno

Mazání

 • mazání centrální, osové, četnost mazacích dávek v korelaci s ujetou dráhou konkrétní skupiny

Zpeňování

 • osy Z, B – nezpevněno – polohová vazba

Hydroagregát

 • mazací agregát HYTOS – mazání všech os

Odměřování polohy

 • digitální optické odměřování HEIDENHAIN
 • osy Z – absolutní pravítko
 • osa B – absolutní úhlový snímač

Energetické rozvody

 • řetězovým nosičem energie

Krytování

 • osa Z – úplné zakrytování skupiny
 • osa B – úplné zakrytování náhonu a vedení

CE – platí pro Evropskou unii

 • stůl je integrován do systému zajištění bezpečnosti strojního zařízení dle platných právních předpisů a technických norem v rámci celého technologického pracoviště (stroje)

Příslušenství

Seznam standardního příslušenství

 • kotevní materiál KM
 • základní sada nářadí k obsluze a údržbě
 • základní sada náhradních dílů
 • průvodní technická dokumentace

Seznam zvláštního příslušenství

 • upínací kostka UK500
 • upínací úhelník UU800, UU950, UU1120
 • sada náhradních dílů pro 3-letý provoz

 

Provedení stolu může být v detailech přizpůsobeno požadavkům zákazníka.

 

Kontakty

Obchodní ředitelka

Ing. Irena Rumlenová

+420 413 039 105

info@retos.cz

TÜV