Horizontální vyvrtávačky

WHN9 / WH10NC

Vodorovná vyvrtávačka stolová

 • z kterékoliv původní varianty stroje (od WHN9A do WH10CNC) získáváme po rekonstrukci stroj s parametry srovnatelnými s novým strojem
 • je použit nový nebo rekonstruovaný vřeteník do 2500 ot/min
 • volitelně pevné vřeteno do 5000 ot/min

HLAVNÍ PARAMETRY

Průměr pracovního vřetena 100 mm
Upínací kužel 50 ISO
Otáčky pracovního vřetena max. 2500 ot / min
Pojezd vřeteníku (Y) 900 / 1150 mm
Podélný pojezd stolu (Z) 1200 mm
Příčný pojezd stolu (X) 950 mm
Výsuv vřetena (W) max. 710 mm
Upínací plocha stolu 1000 x 1120 mm x mm
Nosnost stolu 3000 kg

Kompletní parametry

Parametry stroje
Řídicí systém + motory / pohony Heidenhain iTNC 530 + Heidenhain
Siemens SIN 840 D + Siemens
Průměr pracovního vřetena 100 mm
Upínací kužel 50 ISO
Stopka nástroje 2080 DIN
Upínací nástavec - šroub 69872-A DIN
Otáčky vřetena 10 - 2500 ot / min
Výkon hlavního motoru - Heidenhain / Siemens 20 / 20 kW
Maximální moment vřetena 2200 Nm
X...příčný pojezd stolu 1200 mm
Z...podélný pojezd stolu 950 mm
Y...svislý pojezd vřeteníku 900 / 1150 mm
W...výsuv vřetena 710 mm
Upínací plocha stolu 1000 x 1120 mm x mm
Šířka upínacích drážek 23 H8 mm
Nosnost stolu 3000 kg
Pracovní posuvy...X, Y, Z, W - ruční režim 4 - 500 mm / min
Pracovní posuvy...X, Y, Z - automatický režim 4 - 8000 mm / min
Pracovní posuvy...W - automatický režim 4 - 6800 mm / min
Rychloposuv...X, Y, Z 8000 mm / min
Rychloposuv...W 6800 mm / min
Rychloposuv otáčení stolu...B 3 ot / min
Instalovaný příkon 50 kVA
Hmotnost stroje 13000 kg
Zástavbový prostor včetně CE - orientační 5500 x 6500 mm x mm

Podrobná specifikace

WHN9-CNC/25, WH10NC-CNC/25 - vodorovná vyvrtávačka stolová

Tyto specifikace v sobě integrují všechny stroje vývojové řady WHN9A, WHN9B, WHN9C, WH10NC cca do roku 1990, jejichž koncepce je po rekonstrukci jednotná a liší se jen v detailech.

Stručná charakteristika

 • souvisle řízená vodorovná vyvrtávačka
 • pevný stojan, křížově přestavitelný stůl
 • 4 lineární osy + otočný stůl
 • výsuvné pracovní vřeteno
 • stroj navržený pro univerzální nasazení ve strojírenské výrobě
 • vhodný jak pro hrubovací tak i dokončovací operace
 • volitelně lze vybavit chlazením nástroje tryskami (CHZ), chlazením osou vřetena (CHOV) či chlazením mlhou
 • zakázkové provedení s nevýsuvným vřetenem do 5000 ot/min či motorovým vřetenem s parametry dle specifikace zákazníka

Ovládání stroje

 • veškeré funkce stroje, mimo odepnutí a upnutí nástroje, jsou ovládány z panelu řídícího systému, který se skládá z klávesnice, tlačítkového panelu a LCD monitoru
 • odepnutí a upnutí nástroje je ovládáno tlačítky na vřeteníku
 • ovládací panel je doplněn přenosným pomocným ovládacím panelem (ručním kolečkem), které duplikuje některé základní funkce ovládání stroje
 • ovládací panel je umístěn na otočné noze před vřeteníkem
 • řídící systém umožňuje ruční, poloautomatický a automatický režim ovládání
 • standardní komunikační rozhraní umožňuje propojení s vnitropodnikovou sítí pro snadnou správu a distribuci technologických programů případně pro diagnostiku a servis řídícího systému

Základní provedení

Řídící systém

 • HEIDENHAIN iTNC 530 + ruční kolečko
 • SIEMENS SIN 840D + ruční kolečko

Řízené osy

 • X - pojezd saní otočného stolu po podélných saních
 • Z - pojezd podélných saní po loži
 • Y - svislý pojezd vřeteníku po stojanu
 • W - výsuv vřetena
 • B - otáčení stolu
 • S - otáčení pracovního vřetena

Možnosti stroje

 • osy X, Y, Z, W řízeny v interpolaci
 • osa B řízena jako osa polohovací
 • lineární interpolace ve čtyřech osách
 • kruhová interpolace dvou ze čtyř v interpolaci řízených os
 • šroubová interpolace
 • prostorová interpolace - křivka v prostoru
 • interpolace os S a Z (W) - natočení vřetena v závislosti na poloze osy Z (W) - umožňuje závitování bez použití vyrovnávacího pouzdra

Náhony os X, Y, Z, W

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • bezvůlový převod ozubeným řemenem
 • kuličkový pohybový šroub

Náhon osy B

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • planetová převodovka s minimální vůlí
 • soustava ozubených soukolí + ozubený věnec

Vedení skupin

 • na všech lineárních osách kalené vodící plochy, protiplochy podlity plastem
 • vodící plochy stolu zaškrabány
 • vodící plochy vřeteníku obloženy TURCITEM včetně klínu

Mazání

 • mazání centrální, osové, četnost mazacích dávek v korelaci s ujetou dráhou konkrétní skupiny

Zpevňování

 • osy X, Y, Z, B - hydraulicky
 • osa W - nezpevněno - polohová vazba

Vřeteník

 • výsuvné pracovní vřeteno
 • vyfukování dutiny vřetena vzduchem během cyklu výměny nástroje
 • pohon vřetena čtyřmi mechanickými řadami - ozubená soukolí
 • hydraulické řazení jednotlivých otáčkových řad
 • vyvažování vřeteníku - lana a protizávaží vedené ve stojanu
 • příprava pro chlazení nástroje tryskami na čele vřeteníku

Hydroagregát

 • hydraulický a mazací agregát HYTOS
 • mazání všech os
 • zpevňování X, Y, Z, B
 • odepínání nástroje

Odměřování polohy

 • digitální optické odměřování HEIDENHAIN
 • osy X, Y, Z - pravítka řady LS 187
 • osa W - odměřováno z motoru – EnDat
 • osa B - ROD 280
 • osa S - ROD 486

Energetické rozvody

 • řetězovými nosiči energie IGUS

Krytování stroje

 • úplné zakrytování vodících ploch os X, Z
 • částečné zakrytování osy Y

CE - platí pro Evropskou unii

 • komplexní systém bezpečnostních prvků dle platných právních předpisů a technických norem
 • kryt obsluhy
 • oplocení pracovního prostoru stroje

Volitelné provedení

CHZ

 • chlazení nástroje tryskami na čele vřeteníku
 • samostatná jednotka chlazení - nádrž s čerpadlem, hladinoměrem, kontrolou tlaku
 • objem nádrže cca 60 l
 • maximální tlak 4 bary / 25 l/min.
 • příprava pro chlazení vždy součástí stroje - rozvody, trysky

CHOV

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • nutná samostatná jednotka chlazení s filtrací a magnetickým separátorem třísek
 • maximální tlak 40 bar - emulze, objem nádrže 1000 l
 • maximální tlak 80 bar - olej, objem nádrže 100 l
 • nelze použít současně emulzi a olej
 • další nutné změny na stroji a ve výbavě CE jsou závislé na požadovaném tlaku chladícího média
 • pro vyšší tlaky než 10 bar nutný kryt obrobku nebo stroje

Chlazení mlhou

 • možno vždy doplnit do konfigurace stroje
 • jednoduchá montáž
 • jednoduché použití

Nevýsuvné vřeteno

 • pevné vřeteno do 5000 ot / min
 • vzdálenost čela vřetena od čela vřeteníku cca 300 mm
 • zůstává hlavní náhon se čtyřmi mechanickými hydraulicky řazenými řadami

Motorové vřeteno

 • parametry vřetena dle konkrétních požadavků zákazníka

---------------

 • provedení stroje může být v detailech přizpůsobeno požadavkům zákazníka

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

ISO 9001 / ISO 14001

Od 8.6.2018 jsme certifikováni dle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

tuv qr id 0910095330