Horizontální vyvrtávačky

WHN9 / WH10NC

Vodorovná vyvrtávačka stolová

Brožura ke stažení
 • z kterékoliv původní varianty stroje (od WHN9A do WH10CNC) získáváme po rekonstrukci stroj s parametry srovnatelnými s novým strojem
 • je použit nový nebo rekonstruovaný vřeteník do 2500 ot/min

Hlavní parametry

Průměr pracovního vřetena 100 mm
Upínací kužel 50 ISO
Otáčky vřetena 10 - 2500 ot / min
Svislý pojezd vřeteníku (Y) 900 / 1150 mm
Příčný pojezd stolu (X) 1200 mm
Podélný pojezd stolu (Z) 950 mm
Výsuv vřetena (W) 710 mm
Upínací plocha stolu 1000 x 1120 mm x mm
Nosnost stolu 3000 kg

Opce

Kompletní parametry

Parametry stroje
Průměr pracovního vřetena 100 mm
Upínací kužel 50 ISO
Stopka nástroje 69871 DIN
Upínací nástavec – šroub 4100793 TOS
Otáčky vřetena 10 - 2500 ot / min
Výkon hlavního motoru (S1/S6-40%) 22 / 34 kW
Maximální moment vřetena (S1) 2200 Nm
X...příčný pojezd stolu 1200 mm
Z...podélný pojezd stolu 950 mm
Y...svislý pojezd vřeteníku 900 / 1150 mm
W...výsuv vřetena 710 mm
Upínací plocha stolu 1000 x 1120 mm x mm
Šířka upínacích drážek 23 H8 mm
Nosnost stolu 3000 kg
Pracovní posuvy...X, Y, Z, W – ruční režim 4 - 500 mm / min
Pracovní posuvy...X, Y, Z – automatický režim 4 - 8000 mm / min
Pracovní posuvy...W – automatický režim 4 - 6800 mm / min
Rychloposuv...X, Y, Z 8000 mm / min
Rychloposuv...W 6800 mm / min
Rychloposuv otáčení stolu...B 3 ot / min
Instalovaný příkon 50 kVA
Hmotnost stroje 13000 kg
Zástavbový prostor včetně CE – orientační 5500 x 6500 mm x mm

Podrobná specifikace

WHN9-CNC/25, WH10NC-CNC/25 - vodorovná vyvrtávačka stolová

Tyto specifikace v sobě integrují všechny stroje vývojové řady WHN9A, WHN9B, WHN9C, WH10NC cca do roku 1990, jejichž koncepce je po rekonstrukci jednotná a liší se jen v detailech.

Stručná charakteristika

 • souvisle řízená vodorovná vyvrtávačka
 • pevný stojan, křížově přestavitelný stůl
 • 4 lineární osy + otočný stůl
 • výsuvné pracovní vřeteno
 • stroj navržený pro univerzální nasazení ve strojírenské výrobě
 • vhodný jak pro hrubovací tak i dokončovací operace
 • volitelně lze vybavit zásobníkem nástrojů s manipulátorem (AVN), chlazením nástroje tryskami (CHZ), chlazením osou vřetena (CHOV) či chlazením mlhou (CHM)
 • připraveno pro "Průmysl 4.0"

Ovládání stroje

 • veškeré funkce stroje, mimo odepnutí a upnutí nástroje, jsou ovládány z panelu řídícího systému, který se skládá z klávesnice, tlačítkového panelu a LCD monitoru
 • odepnutí a upnutí nástroje je ovládáno tlačítky na vřeteníku
 • ovládací panel je doplněn přenosným pomocným ovládacím panelem (ručním kolečkem), které duplikuje některé základní funkce ovládání stroje
 • ovládací panel je umístěn otočně na stěně krytu obsluhy
 • řídící systém umožňuje ruční, poloautomatický a automatický režim ovládání
 • standardní komunikační rozhraní umožňuje propojení s vnitropodnikovou sítí pro snadnou správu a distribuci technologických programů případně pro diagnostiku a servis řídícího systému

Základní provedení

Řídící systém

 • HEIDENHAIN TNC 640 + ruční kolečko
 • pohony HEIDENHAIN
 • motory SIEMENS

Řízené osy

 • X – pojezd saní otočného stolu po podélných saních
 • Z – pojezd podélných saní po loži
 • Y – svislý pojezd vřeteníku po stojanu
 • W – výsuv vřetena
 • B – otáčení stolu
 • S – otáčení pracovního vřetena

Možnosti stroje

 • osy X, Y, Z, W řízeny v interpolaci
 • osa B řízena jako osa polohovací
 • lineární interpolace ve čtyřech osách
 • kruhová interpolace dvou ze čtyř v interpolaci řízených os
 • šroubová interpolace
 • prostorová interpolace – křivka v prostoru
 • interpolace os S a Z (W) – natočení vřetena v závislosti na poloze osy Z (W) – umožňuje závitování bez použití vyrovnávacího pouzdra

Náhony os X, Y, Z, W

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • bezvůlový převod ozubeným řemenem
 • kuličkový pohybový šroub

Náhon osy B

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • planetová převodovka s minimální vůlí
 • soustava ozubených soukolí + ozubený věnec

Vedení skupin

 • osy X, Y, Z – kalené vodící plochy, protiplochy podlity plastem, klíny obloženy TURCITEM
 • osa W – kluzné vedení, litina/ocel
 • osa B – vodící plochy stolu zaškrabány

Mazání

 • mazání centrální, osové, četnost mazacích dávek v korelaci s ujetou dráhou konkrétní skupiny

Zpevňování

 • osy X, Y, Z, B – hydraulicky
 • osa W – nezpevněno – polohová vazba

Vřeteník

 • výsuvné pracovní vřeteno
 • vyfukování dutiny vřetena vzduchem během cyklu výměny nástroje
 • pohon vřetena čtyřmi mechanickými řadami – ozubená soukolí
 • hydraulické řazení jednotlivých otáčkových řad
 • vyvažování vřeteníku – lana a protizávaží vedené ve stojanu
 • příprava pro chlazení nástroje tryskami na čele vřeteníku

Hydroagregát

 • hydraulický a mazací agregát HYTOS
 • mazání všech os
 • zpevňování X, Y, Z, B
 • odepínání nástroje

Odměřování polohy

 • digitální optické odměřování HEIDENHAIN
 • osy X, Y, Z – absolutní pravítka
 • osa W – absolutní rotační snímač v motoru
 • osa B – absolutní úhlový snímač
 • osa S – inkrementální rotační snímač

Energetické rozvody

 • řetězovými nosiči energie IGUS

Krytování stroje

 • úplné zakrytování vodících ploch os X, Z
 • částečné zakrytování osy Y

CE – platí pro Evropskou unii

 • komplexní systém bezpečnostních prvků dle platných právních předpisů a technických norem
 • kryt obsluhy
 • oplocení pracovního prostoru stroje

Volitelné provedení

Řídící systém

 • SIEMENS SIN 840D SL + ruční kolečko
 • motory a pohony SIEMENS

AVN R03-30/40 – výměna nástroje

 • zařízení AVN tvoří samostatnou jednotku
 • zásobník se servopohonem pro polohování lůžek s nástroji
 • manipulátor s elektrickým / pneumatickým pohonem

CHZ – chlazení nástroje – emulze

 • chlazení nástroje tryskami na čele vřeteníku
 • samostatná jednotka chlazení - nádrž s čerpadlem, hladinoměrem, kontrolou tlaku
 • objem nádrže cca 60 l
 • maximální tlak 4 bary / 25 l/min
 • příprava pro chlazení vždy součástí stroje – rozvody, trysky

CHZ-V  chlazení nástroje – vzduch

 • princip vírové trubice
 • chlazení bez termálního šoku
 • pozitivní dopad na přesnost a jakost povrchu
 • vysoká spolehlivost
 • ekologický a tichý provoz
 • téměř nulové provozní náklady

CHOV-K – chlazení osou vřetena – kapalina

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • nutná samostatná jednotka chlazení s filtrací a magnetickým separátorem třísek
 • maximální tlak 40 bar objem nádrže 1000 l
 • další nutné změny na stroji a ve výbavě CE jsou závislé na požadovaném tlaku chladícího média

 CHOV-V – chlazení osou vřetena – vzduch

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • maximální tlak 5 bar

CHOV-M – chlazení osou vřetena – olejová mlha

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • samostatná programovatelná jednotka chlazení
 • maximální tlak 5 bar

 CHM – chlazení mlhou

 • možno vždy doplnit do konfigurace stroje
 • jednoduchá montáž
 • jednoduché použití

---------------

 • provedení stroje může být v detailech přizpůsobeno požadavkům zákazníka

Příslušenství

Seznam standardního příslušenství

 • vodící podpěra – 170 mm
 • vytěrák kuželové dutiny VK-ISO50
 • upínací nástavce – 15 kusů
 • kotevní materiál KM
 • základní sada nářadí k obsluze a údržbě
 • základní sada náhradních dílů
 • průvodní technická dokumentace

Seznam zvláštního příslušenství

 • vodící podpěra – 320 mm
 • vodící podpěra – 470 mm
 • manuální frézovací hlavy pravoúhlé HPR50, FP40
 • manuální frézovací hlava univerzální UFP40
 • lícní deska LD650
 • upínací kostka UK500, UK1000, UK1500, UK2000
 • upínací úhelník UU800, UU950, UU1120, UU1450, UU1620
 • sada náhradních dílů pro 3letý provoz
 • tlaková filtrační jednotka HEIDENHAIN DA 400
 • 3D dotyková obrobková sonda HEIDENHAIN TS 460 s radio-/infra-přenosem

 

 • provedení stroje může být v detailech přizpůsobeno požadavkům zákazníka

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

Příslušenství

ISO 9001 / ISO 14001

Od 8.6.2018 jsme certifikováni dle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

tuv qr id 0910095330

BLUE COMPETENCE

blue_competence_logo

více informace o Blue Competence