Horizontální vyvrtávačky

UFP40-100

univerzální frézovací přístroj

Univerzální frézovací přístroj UFP40-100 umožňuje frézování v různě skloněných rovinách rovnoběžných s jednou z hlavních os stroje (X, Y, Z) nebo vrtání v hlavních osách stroje (X, Y, Z).

Připevnění frézovacího přístroje na čelní stěnu vřeteníku je prováděno ručně.

Polohování hlavy je v obou rovinách prováděno ručně.

HLAVNÍ PARAMETRY

Upínací kužel 40 ISO
Stopka nástroje 2080 DIN
Max. otáčky (dosažitelné aplikací na stroji W100A) 560 ot/min
Max. přípustný přenášený výkon 10 kW
Max. přípustný krouticí moment na vřetenu 250 Nm
Převod otáček z vřetena stroje na vřeteno frézovacího přístroje 2:1  
Výsuv vřetena frézovacího přístroje 40 mm
Rozsah natočení otočné části hlavy osa C 360 deg
Rozsah natočení otočné části hlavy osa A -30/+180 deg
Celková hmotnost hlavy 270 kg

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

ISO 9001 / ISO 14001

V současné době se připravujeme na certifikaci dle nových norem ISO 9001:2016 a ISO 14001:2016. Nový certifikát zveřejníme po jeho obdržení.