Horizontální vyvrtávačky

BAGHDAD INTERNATIONAL FAIR 2024

25. 1. 2024 11.06

RETOS VARNSDORF s.r.o. na stánku České republiky v Bagdádu prezentoval svoje stroje a služby.
„Stánek vznikl i díky přičinění Svazu průmyslu a dopravy ČR a Česko-irácké podnikatelské rady, která vznikla v roce 2010 v jeho gesci. Rada aktivně spolupracuje se svými iráckými partnery a institucemi. Do přípravy akce se aktivně zapojilo i Velvyslanectví ČR v Bagdádu.“

„Nejvíce byly na veletrhu zastoupeny tradičně arabské společnosti zejména ze Saúdské Arábie, Iráku, Turecka, SAE, Jordánska, Egypta, dále Filipíny, Írán a Indie. Ze západních zemí např. Japonsko a Německo, které měly pronajaté celé pavilóny, dále společnosti z Francie, Španělska, Itálie a Koreje.“

Zdrojwww.spcr.cz

Společnost RETOS využila tuto obchodní příležitost se cíleně zviditelnit a navázat kontakty s obchodními zástupci v zahraničí.