Horizontální vyvrtávačky

CHZ100

chlazení nástroje - emulze

Zařízení slouží k chlazení nástrojů chladící kapalinou vnějším přívodem tryskou.

Ovládání funkce celého zařízení (zapnutí/vypnutí) je ruční, ovládání množství kapaliny přiváděné do trysky je ruční.

Hlavní parametry

Objem sběrné nádrže 50 l
Příkon motoru čerpadla 90 W
Jmenovitý tlak čerpadla 4 bar
Výkon čerpadla (dodávané množství) 10 l/min

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

ISO 9001 / ISO 14001

Od 8.6.2018 jsme certifikováni dle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

tuv qr id 0910095330

BLUE COMPETENCE

blue_competence_logo

více informace o Blue Competence