Horizontální vyvrtávačky

FP40-100

frézovací přístroj

Frézovací přístroj FP40-100 umožňuje frézování v základních i sklopených rovinách rovnoběžných s osou pracovního vřetena stroje nebo vrtání v základních rovinách kolmých k ose pracovního vřetena stroje.

Připevnění frézovacího přístroje na čelní stěnu vřeteníku je prováděno ručně.

Polohování hlavy je prováděno ručně.

Hlavní parametry

Upínací kužel 40 ISO
Stopka nástroje 2080 DIN
Max. otáčky (dosažitelné aplikací na stroji W100A) 560 ot/min
Max. přípustný přenášený výkon 5 kW
Max. přípustný krouticí moment na vřetenu 250 Nm
Převod otáček z vřetena stroje na vřeteno frézovacího přístroje 2:1  
Výsuv vřetena frézovacího přístroje 40 mm
Rozsah natočení otočné části hlavy 360 deg
Celková hmotnost frézovacího přístroje 200 kg

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

ISO 9001 / ISO 14001

Od 8.6.2018 jsme certifikováni dle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

tuv qr id 0910095330

BLUE COMPETENCE

blue_competence_logo

více informace o Blue Competence