Horizontální vyvrtávačky

Unikátní houpací kůň

4. 5. 2021 18.45

Na základě světového patentu z roku 1927 vytvořil konstruktér RETOSu technickou dokumentaci, dle které interní truhlárna RETOSu vyrobila skutečného, plně funkčního houpacího koně. RETOS VARNSDORF s.r.o. nesl náklady v plném rozsahu a poskytl tuto repliku houpacího koně jiříkovskému muzeu.

Dle rešerší muzea se jedná světově o jediný exemplář, protože na rozdíl od světového patentu se již žádný historicky původní kus houpacího koně nedochoval.

Informovalo o něm již několik místních novin. Zájem je o něj i v Německu. Nedávno o něm informovaly i saské noviny Sächsische Zeitung.

Články v českých novin

Článek v saských novinách dne 26.04.21

2021-04-26_sz_Sächsische_Zeitung_Artikel_Schaukelpferd