Horizontální vyvrtávačky

HPR50

Manuální frézovací hlava pravoúhlá

Brožura Poptat

Frézovací hlava pravoúhlá ručně polohovaná HPR50 je určena jako zvláštní technologické příslušenství pro vodorovné frézovací a vyvrtávací stroje RET10X, RET10P, RET100B.

Frézovací hlava HPR50 umožňuje frézování v rovinách rovnoběžných nebo vrtání v rovinách kolmých k ose pracovního vřetena stroje.

Připevnění frézovacího přístroje na vřeteník (na centrážní průměr pouzdra uložení vřetena) je prováděno ručně.

Polohování hlavy je prováděno ručně.

Hlavní parametry

Upínací kužel 50 ISO
Stopka nástroje 69871 DIN
Max. přípustné otáčky vřetena 3000 ot/min
Max. přípustný přenášený výkon 25 kW
Max. přípustný krouticí moment na vřetenu 1200 Nm
Převod otáček z vřetena stroje na vřeteno frézovací hlavy 1:1
Rozsah natočení otočné části hlavy ±180 deg
Přívod tlakového oleje na čelo vřeteníku min. 8 MPa
Celková hmotnost hlavy (včetně připojovací příruby) cca 250 kg

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

Hlava sestává ze dvou kompaktně spojených základních částí s možností jejich vzájemného natáčení pro dosažení potřebné polohy pracovního vřetena hlavy.

Úhel natočení v dělicí rovině hlavy se nastavuje pomocí nástrčné rukojeti po odpevnění otočně stavitelné části hlavy

Stavitelná část hlavy je zpevňována dotažením šroubů po obvodě dělicí roviny.

Úhel nastavení je odečitatelný na obvodové noniové stupnici.

Pro přesnější nastavení základní případně obecné polohy pracovního vřetena hlavy je nutno použít příslušné kontrolní a měřicí pomůcky.

VŘETENO

 • pracovní vřeteno hlavy je poháněno od pracovního vřetena stroje a smysl jeho otáčení je shodný se smyslem otáčení vřetena stroje
 • vnitřní prostory hlavy obsahují kompletní mechanismy náhonu (ozubenými koly) a uložení (v přesných vřetenových ložiskách) pracovního vřetena hlavy
 • nástroj je do pracovního vřetena hlavy mechanicky upnut účinkem svazku talířových pružin. Uvolnění nástroje se děje hydro-mechanicky s přívodem tlakového oleje od stroje.
 • nástroj je do/z kuželové dutiny pracovního vřetena hlavy vkládán/vyjímán ručně. (Platí i u strojů vybavených zařízením pro automatickou výměnu nástroje v pracovním vřetenu stroje.)
 • ovládání upínání/uvolňování ručně vkládaného nástroje je shodné s ovládáním upínače stroje.

MAZÁNÍ

 • mazání uložení pracovního vřetena hlavy a uložení jednotlivých částí jeho náhonu je provedeno jako trvalé tukové

CHLAZENÍ NÁSTROJE

 • frézovací hlava je standardně přizpůsobena pro chlazení nástroje s přívodem chladicí kapaliny vnějšími tryskami a/nebo osou pracovního vřetena. V provedení s oběma okruhy chlazení není možná jejich současná funkce. Okruh s přívodem do osy vřetena neumožňuje vyfukování dutiny vřetena tlakovým vzduchem

 

NASAZENÍ FRÉZOVACÍ HLAVY NA STROJ

Ruční nasazení hlavy

 • ruční připevnění hlavy na vřeteník je prováděno pomocí zvedacího zařízení

 

Poloautomatické nasazení hlavy

 • poloautomatické nasazení hlavy je prováděno z přídavného stojanu hlavy pomocí připevňovacích šroubů a dalších manipulačních prostředků a pomůcek
 • postup poloautomatického nasazení hlavy na stroj:
  • ustavení přídavného stojanu s hlavou na pracovní stůl/upínací desku stroje
  • automatické najetí stroje do pozice PVH
  • automatické najetí vřeteníku a nasazení hlavy
  • ruční utažení připevňovacích šroubů a připojení konektorů (hydrauliky a chlazení)

 

Automatické nasazení hlavy - provedení rozhraní s hirthovým ozubením

 • automatické nasazení hlavy je možné na strojích RET10X a RET10P
 • stroje je pak nutno vybavit zařízením pro automatickou výměnu hlav AVH systémem PICK-UP, které sestává zejména ze zásobníku technologického příslušenství v provedení podle specifického účelu užití, a krycí desky čela vřeteníku, která slouží k ochraně prvků pro upnutí a připojení hlavy před znečištěním a poškozením, je-li hlava odložena v zásobníku
 • pro tuto variantu neplatí všechny rozměry uvedené v rozměrovém náčrtu a tabulce

SEZNAM STANDARDNĚ DODÁVANÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • připojovací příruba
 • nástavec pro upnutí nástroje - 5 ks
 • sada nářadí k obsluze a údržbě
 • průvodní technická dokumentace včetně návodu k užívání

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

ISO 9001

Od 14.05.2021 jsme u QES Cert s.r.o. certifikováni dle aktuální normy ISO 9001.

ISO 9001 cz