Horizontální vyvrtávačky

KFU-D2/90

frézovací hlava dvouosá ortogonální automaticky polohovaná

Brožura Poptat

Frézovací hlava dvouosá ortogonální automaticky polohovaná SEMPUCO KFU-D2/90 je určena jako zvláštní technologické příslušenství pro vodorovné frézovací a vyvrtávací stroje RET10X, RET10P (RET100B v provedení stroje se smykadlem).

Frézovací hlava SEMPUCO KFU-D2/90 umožňuje frézování nebo vrtání v obecně skloněných rovinách.

Připevnění frézovací hlavy na vřeteník je prováděno automaticky.

Polohování hlavy je prováděno automaticky.

Hlavní parametry

Upínací kužel 50 ISO
Stopka nástroje 69871 DIN
Upínací síla nástroje 18 kN
Max. průměr nástroje 160 mm
Max. délka nástroje 350 mm
Max. hmotnost nástroje 30 kg
Max. přípustné otáčky vřetena 3500 ot/min
Max. přípustný přenášený výkon (od jmenovitých otáček) 20 kW
Max. přípustný krouticí moment na vřetenu (do jmenovitých otáček) 600 Nm
Jmenovité otáčky 318 ot/min
Převod otáček z vřetena stroje na vřeteno frézovací hlavy 1:1
Rozsah natočení otočné části hlavy – osa C +/-95 deg
Rozsah natočení otočné části hlavy – osa A +/-110 deg
Dělení Hirthova ozubení pro polohování os A/C – standard/opce 2,5/1 deg
Přesnost dělení Hirthova ozubení +/-3 arcsec
Rychlost polohování hlavy 30 ot/min
Max. tangenciální zatížení Hirthova ozubení 5000 Nm
Max. posuvová síla ve směru osy vřetena hlavy 8400 N
Celková hmotnost hlavy ca 450 kg

Video

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

Hlava sestává ze tří kompaktně spojených základních částí s možností jejich vzájemného natáčení pro dosažení potřebné polohy pracovního vřetena hlavy.

Přesné opakovatelné ustavení hlavy na vřeteník zajišťuje spojka s Hirthovým ozubením.

Úhel natočení v dělicí rovině hlavy se nastavuje zadáním parametru do řídícího systému. Natáčení hlavy probíhá automaticky. Vnitřní prostory hlavy obsahují kompletní mechanismy polohování os A/C. Polohování je odvozeno od natočení vřetena stroje. Přesné určení a aretaci polohy zajišťují pneumaticky/hydraulicky ovládané spojky s Hirthovým ozubením.

VŘETENO

 • pracovní vřeteno hlavy je poháněno od pracovního vřetena stroje a smysl jeho otáčení je shodný se smyslem otáčení vřetena stroje
 • vnitřní prostory hlavy obsahují kompletní mechanismy náhonu (ozubenými koly) a uložení (v přesných vřetenových ložiskách) pracovního vřetena hlavy
 • nástroj je do pracovního vřetena hlavy mechanicky upnut účinkem svazku talířových pružin. Uvolnění nástroje se děje hydro-mechanicky s přívodem tlakového oleje od stroje
 • nástroj je do/z kuželové dutiny pracovního vřetena hlavy vkládán/vyjímán ručně nebo automaticky (dle provedení stroje)
 • ovládání upínání/uvolňování ručně vkládaného nástroje je shodné s ovládáním upínače stroje

MAZÁNÍ

 • mazání uložení pracovního vřetena hlavy a uložení jednotlivých částí jeho náhonu je provedeno jako trvalé tukové

CHLAZENÍ NÁSTROJE

 • frézovací hlava je standardně přizpůsobena pro chlazení nástroje s přívodem chladicí kapaliny vnějšími tryskami a/nebo osou pracovního vřetena. V provedení s oběma okruhy chlazení není možná jejich současná funkce. Okruh s přívodem do osy vřetena umožňuje vyfukování dutiny vřetena tlakovým vzduchem

NASAZENÍ FRÉZOVACÍ HLAVY NA STROJ

Automatické nasazení hlavy

 • automatické nasazení hlavy je možné na strojích RET10X a RET10P
 • stroje je pak nutno vybavit zařízením pro automatickou výměnu hlav AVH systémem PICK-UP, které sestává zejména ze zásobníku technologického příslušenství v provedení podle specifického účelu užití, a krycí desky čela vřeteníku, která slouží k ochraně prvků pro upnutí a připojení hlavy před znečištěním a poškozením, je-li hlava odložena v zásobníku
 • zásobník je trvale instalován na pomocné pojízdné upínací paletě (RET10X) nebo upínací desce (RET10P)
 • postup automatického nasazení hlavy na stroj:
  • automatické najetí palety (RET10X) resp. stojanu (RET10P) do pozice AVH
  • automatické najetí vřeteníku a sejmutí krycí desky z čela vřeteníku
  • automatické najetí vřeteníku a nasazení hlavy (upnutí hlavy a připojení elektro/hydro/pneu rozvodů)

Poloautomatické nasazení hlavy

 • poloautomatické nasazení hlavy je možné na strojích RET10X, RET10P a RET100B (provedení se smykadlem)
 • zásobník technologického příslušenství není trvale instalován na stroji, je umístěn na odkládací ploše vedle stroje. Manipulace je možná pomocí zdvihacího zařízení
 • postup poloautomatického nasazení hlavy na stroj:
  • ustavení zásobníku s hlavou na pracovní stůl / upínací desku stroje (nutná obrobková sonda)
  • automatické najetí stroje do pozice PVH
  • automatické najetí vřeteníku a sejmutí krycí desky z čela vřeteníku
  • automatické najetí vřeteníku a nasazení hlavy (upnutí a připojení elektro/hydro/pneu rozvodů)

SEZNAM STANDARDNĚ DODÁVANÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

 • nástavec pro upnutí nástroje - 5 ks
 • průvodní technická dokumentace včetně návodu k užívání

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

ISO 9001

Od 14.05.2021 jsme u QES Cert s.r.o. certifikováni dle aktuální normy ISO 9001.

ISO 9001 cz