Horizontální vyvrtávačky

NDF10 / NDU10

Nožový držák

Poptat
  • pro vodorovné frézovací a vyvrtávací stroje řady RET10XP
  • umožňuje hoblování a vertikální soustružení v rovinách rovnoběžných nebo kolmých k ose pracovního vřetena stroje

Hlavní parametry

Rozměr nože čtvercového průřezu 30 x 30 mm
Rozměr nože kruhového průřezu 25 mm
Rozsah natočení otočné části nožového držáku NDU10 ±180 deg
Celková hmotnost nožového držáku NDU10 60 kg
Celková hmotnost nožového držáku NDF10 25 kg

Kompletní parametry

Parametry RT08 – standardní provedení
Nosnost stolu 8000 kg
Pracovní posuv otáčení stolu…B (S1-100 %) 0 - 16 ot / min
Rychloposuv otáčení stolu…B (S3-60 %) 21 ot / min
Maximální řezná rychlost na průměru 1000 mm (S1-100 % / S3-60 %) 50 / 66 m / min
Maximální řezný výkon (S1-100 % / S3-60 %) 5,0 / 1,2 kW
Parametry RT08 – zrychlené provedení
Nosnost stolu 5000 kg
Pracovní posuv otáčení stolu...B (S1-100 %) 0 - 21 ot / min
Rychloposuv otáčení stolu...B (S3-60 %) 27 ot / min
Maximální řezná rychlost na průměru 1000 mm (S1-100 % / S3-60 %) 66 / 86 m / min
Maximální řezný výkon (S1-100 % / S3-60 %) 5,5 / 2,2 kW
Parametry pro hoblování
Maximální hmotnost obrobku je dána únosností upínací plochy stroje (desky/stůl) dle stroje kg
Maximální řezná rychlost – parametr rychloposuvu konkrétní osy (dle stroje) dle stroje m / min
Maximální řezná síla (S1-100 %) 10 kN

Podrobná specifikace

Nožový držák NDU10 resp. NDF10 je určen jako zvláštní technologické příslušenství pro vodorovné frézovací a vyvrtávací stroje řady RET10XP.

Nožový držák NDU10, NDF10 umožňuje hoblování a vertikální soustružení v rovinách rovnoběžných nebo kolmých k ose pracovního vřetena stroje.

Připevnění nožového držáku na vřeteník (na centrážní průměr pouzdra uložení vřetena) je prováděno ručně pomocí zvedacího zařízení.

NDU10

Polohování (natočení) NDU10 je prováděno ručně.

Základem nožového držáku je litinové těleso, do kterého se upínají soustružnické nože.

Nožový držák sestává ze dvou kompaktně spojených základních částí s možností jejich vzájemného natáčení pro dosažení potřebné polohy nože. Osa natáčení držáku je shodná s osou pracovního vřetena stroje.

Úhel natočení v dělicí rovině nožového držáku se nastavuje pomocí nástrčné rukojeti po odpevnění otočně stavitelné části držáku. Stavitelná část držáku je zpevňována dotažením šroubů po obvodě dělicí roviny. Úhel nastavení je odečitatelný na obvodové noniové stupnici. Pro přesnější nastavení základní případně obecné polohy nožového držáku je nutno použít příslušné kontrolní a měřicí pomůcky.

NDF10 

NDF10 polohování (natočení) neumožňuje.

Základem nožového držáku je stacionární litinové těleso, do kterého se upínají soustružnické nože.

STANDARDNĚ DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • šrouby pro připevnění na stroj
  • šrouby pro upnutí nože do držáku
  • sada nářadí k obsluze a údržbě
  • průvodní technická dokumentace včetně návodu k užívání
  • nástroje (nože) nejsou součástí dodávky

PODMÍNKY VERTIKÁLNÍHO SOUSTRUŽENÍ

Vertikální soustružení je doplňková funkce omezených parametrů. Stroje řady RET10XP nejsou k vertikálnímu soustružení primárně určeny.

Vertikální soustružení (karuselování) umožňují stroje vybavené otočným stolem RT08 V2 (interpolační stůl s pohonem MASTER-SLAVE).

Stůl RT08 má ve všech rozměrových variantách standardně kartézské uspořádání upínacích drážek.

 

Pro vertikální soustružení doporučujeme používat placenou HEIDENHAIN opci 50. Zprovoznění vyžaduje zásah programátora výrobce stroje.

Karuselování bez opce 50

Obsluha navolí/naprogramuje rychlost otáčení stolu a nezávisle na otáčení stolu může spustit technologický program. Neprovádí se automatická korekce řezné rychlosti v závislosti na točném průměru, nejsou k dispozici všechny parametry v tabulce nástrojů, které by měly správně popisovat nástroj. Kinematický model stroje zůstává nezměněn. Vřeteno je vřetenem – lze frézovat i při otáčení stolem. 

Karuselování s opcí 50 (TNC640) 

Jsou uvolněny speciální cykly pro soustružení. Mění se kinematický model stroje. Otočný stůl je transformován na vřeteno. Je nutná úprava PLC, strojní konfigurace systému (MP), úprava kinematiky stroje v CNC systému. Obsluha má možnost volby XZ roviny pro soustružení.

PODMÍNKY HOBLOVÁNÍ

Hoblování je doplňková funkce omezených parametrů. Stroje řady RET10XP nejsou k hoblování primárně určeny. Limitem pro hoblování jsou výkonové parametry posuvových motorů.

Pro hoblování je možné použít všechny lineární osy stroje.

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

ISO 9001

Od 14.05.2021 jsme u QES Cert s.r.o. certifikováni dle aktuální normy ISO 9001.

ISO 9001 cz