Horizontální vyvrtávačky

WHN13-CNC

Vodorovná vyvrtávačka křížová

Brožura Poptat
 • křížové provedení loží
 • z kterékoliv původní varianty stroje (od WH13 do WHN13-CNC) získáváme po rekonstrukci stroj s parametry srovnatelnými s novým strojem
 • je použit nový vřeteník do 3300 ot/min
 • volitelně automatická výměna nástroje s manipulačním časem 10 s (z řezu do řezu)

Hlavní parametry

Průměr pracovního vřetena 130 mm
Upínací kužel 50 ISO
Otáčky pracovního vřetena max. 3300 ot / min
Příčný pojezd stolu (X) 2000 / 3500 mm
Pojezd vřeteníku (Y) 2000 / 2500 / 3000 mm
Podélný pojezd stojanu (Z) 1250 mm
Výsuv vřetena (W) 800 mm
Upínací plocha stolu max. 1800 x 2200 mm x mm
Nosnost stolu 12000 kg

Kompletní parametry

Průměr pracovního vřetena 130 mm
Upínací kužel 50 ISO
Stopka nástroje 69871 DIN
Upínací nástavec – šroub 4100793 TOS
Otáčky vřetena 10 - 3300 ot / min
Výkon hlavního motoru 37 kW
Maximální moment vřetena 2500 Nm
X...příčný pojezd saní stolu 2000 / 3500 / 4000 / 5000 mm
Z...podélný pojezd saní stojanu 1250 / 1600 / 2000 mm
Y...svislý pojezd vřeteníku 2000 / 2500 / 3000 mm
W...výsuv vřetena 800 mm
Upínací plocha stolu 1600 x 1800 mm x mm
1800 x 1800 mm x mm
1800 x 2200 mm x mm
1800 x 2500 mm x mm
Šířka upínacích drážek 23 / 24 H8 mm
Nosnost stolu 12000 kg
Pracovní posuvy...X, Y, Z, W – ruční režim 4 - 500 mm / min
Pracovní posuvy...X, Y, Z – automatický režim 4 - 10000 mm / min
Pracovní posuvy...W – automatický režim 4 - 8900 mm / min
Rychloposuv...X, Y, Z 10000 mm / min
Rychloposuv...W 8900 mm / min
Rychloposuv otáčení stolu... B 1,5 ot / min
Instalovaný příkon 82 kVA
Hmotnost stroje – dle provedení 40000 - 50000 kg
Standardní barevné provedení stroje a příslušenství bílá 9010 / zelená 6018 RAL
Standardní barevné provedení oplocení černá 9011 / žlutá 1018 RAL
Zástavbový prostor včetně CE – orientační 8500 x 9500 – 10500 x 10500 mm x mm
Parametry pojezdů os a velikost stolu jsou závislé na konkrétním skeletu stroje.

Technická specifikace

(technická specifikace v06.02)

Tento list v sobě integruje všechny stroje vývojové řady WH13, WHN13, WHN13A, WHN13B, WHN13C a WHN13CNC do 26. série, jejichž koncepce je po rekonstrukci jednotná a liší se jen v detailech.

Stručná charakteristika

 • souvisle řízená vodorovná vyvrtávačka
 • křížové uspořádání loží
 • 4 lineární osy + otočný stůl
 • výsuvné pracovní vřeteno
 • stroj navržený pro univerzální nasazení ve strojírenské výrobě
 • vhodný jak pro hrubovací operace, tak i přesné opracování forem
 • volitelně lze vybavit zásobníkem nástrojů s manipulátorem (AVN), chlazením nástroje tryskami (CHZ), chlazením osou vřetena (CHOV), chlazením mlhou (CHM) či dopravníkem třísek
 • připraveno pro "Průmysl 4.0"

Ovládání stroje

 • veškeré funkce stroje, mimo odepnutí a upnutí nástroje, jsou ovládány z panelu řídícího systému, který se skládá z klávesnice, tlačítkového panelu a LCD monitoru
 • odepnutí a upnutí nástroje je ovládáno tlačítky na vřeteníku
 • ovládací panel je doplněn přenosným pomocným ovládacím panelem (ručním kolečkem), které duplikuje některé základní funkce ovládání stroje
 • ovládací panel je otočně umístěn na plošině pro obsluhu, nebo na stěně uvnitř krytu obsluhy (dle provedení)
 • řídící systém umožňuje ruční, poloautomatický a automatický režim ovládání
 • standardní komunikační rozhraní umožňuje propojení s vnitropodnikovou sítí pro snadnou správu a distribuci technologických programů, monitoring provozu stroje, diagnostiku a servis řídícího systému atp.

Provedení stroje může být v detailech přizpůsobeno požadavkům zákazníka.

Standardní provedení

Řídící systém

 • HEIDENHAIN TNC 640 + ruční kolečko
 • pohony HEIDENHAIN
 • motory SIEMENS

Řízené osy

 • X – pojezd saní otočného stolu po příčném loži
 • Z – pojezd saní stojanu po podélném loži
 • Y – svislý pojezd vřeteníku po stojanu
 • W – výsuv vřetena
 • B – otáčení stolu
 • S – otáčení pracovního vřetena

Možnosti stroje

 • osy X, Y, Z, W řízeny v interpolaci
 • osa B řízena jako osa polohovací
 • lineární interpolace ve čtyřech osách
 • kruhová interpolace dvou ze čtyř v interpolaci řízených os
 • šroubová interpolace
 • prostorová interpolace – křivka v prostoru
 • interpolace os S a Z (W) – natočení vřetena v závislosti na poloze osy Z (W) – umožňuje závitování bez použití vyrovnávacího pouzdra
 • technologické možnosti můžou být limitovány teritoriálním provedením NC programu řídícího systému

Náhony os X, Y, Z, W

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • bezvůlový převod ozubeným řemenem
 • kuličkový pohybový šroub

Náhon osy B

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • planetová převodovka s minimální vůlí (WHN13A/B/C)
 • převodová skříň (WHN13CNC)
 • soustava ozubených soukolí + ozubený věnec

Vedení skupin

 • osy X, Y, Z – kalené vodící plochy, protiplochy podlity plastem, klíny obloženy TURCITEM
 • osa W – kluzné vedení, litina/bronz/ocel
 • osa B – vodící plochy stolu podlity plastem

Mazání

 • mazání centrální, osové, četnost mazacích dávek v korelaci s ujetou dráhou konkrétní skupiny

Zpevňování

 • osa B – hydraulicky
 • osy X, Y, Z, W – nezpevněno – polohová vazba

Vřeteník

 • výsuvné pracovní vřeteno
 • vyfukování dutiny vřetena vzduchem během cyklu výměny nástroje
 • pohon vřetena dvěma mechanickými řadami – ozubená soukolí
 • hydraulické řazení otáčkových řad
 • vyvažování vřeteníku – lana a protizávaží vedené ve stojanu
 • příprava pro chlazení nástroje tryskami na čele vřeteníku

Hydroagregát

 • hydraulický a mazací agregát HYTOS
 • mazání všech os
 • zpevňování osy B
 • odepínání nástroje

Odměřování polohy

 • digitální optické odměřování HEIDENHAIN
 • osy X, Y, Z, W – absolutní pravítka
 • osa B – absolutní úhlový snímač
 • osa S – inkrementální rotační snímač

Energetické rozvody

 • řetězovými nosiči energie

Krytování stroje

 • úplné zakrytování vodících ploch os X, Z
 • částečné zakrytování osy Y

Volitelné provedení

CE – povinné v EU

 • komplexní systém bezpečnostních prvků dle platných právních předpisů a technických norem
 • kryt obsluhy / zakrytovaná plošina pro obsluhu
 • schůdky (jen provedení s plošinou)
 • oplocení pracovního prostoru stroje

Řídící systém

 • SIEMENS SIN 840D + ruční kolečko
 • motory a pohony SIEMENS

AVN R04-10 – automatická výměna nástroje

 • regálová zakladač umístěný na pracovním stole
 • možnost použití více zakladačů na různých místech
 • manipulaci s nástroji zajišťuje pracovní vřeteno stroje
 • součástí zařízení je obrobková sonda TS 460
 Parametry AVN R04-10
 Manipulační čas 20 s
 Počet nástrojů v jednom zakladači 10 ks
 Maximální počet zakladačů 6 ks
 Rozteč úložných míst 130 mm
 Maximální průměr nástroje 125 mm
 Maximální délka nástroje 500 mm
 Maximální hmotnost nástroje 15 kg
 Hmotnost bez nástrojů 110 kg

AVN TOS 40/60 – automatická výměna nástroje

 • zařízení AVN namontované na stojanu stroje
 • řetězový zásobník se servopohonem pro polohování lůžek s nástroji
 • manipulátor s elektrickým pohonem
 • dráha manipulátoru
 Parametry AVN TOS 40/60
 Manipulační čas 15 s
 Počet nástrojů 40/60 ks
 Rozteč úložných míst 130 mm
 Maximální průměr nástroje – bez omezení 125 mm
 Maximální průměr nástroje – s volnými lůžky 320 mm
 Maximální délka nástroje 500 mm
 Maximální hmotnost nástroje 25 kg
 Maximální hmotnost nástrojů v zásobníku celkem 750 kg
 Maximální nevyváženost nástrojů v zásobníku 150 kg
 Maximální rychlost řetězu 25 m / min
 Provozní tlak vzduchu 4-6 bar
 Požadovaná čistota vzduchu 40 mikronů
 Hmotnost bez nástrojů 1650 kg

CHZ – chlazení nástroje – emulze

 • chlazení nástroje tryskami na čele vřeteníku
 • samostatná jednotka chlazení - nádrž s čerpadlem, hladinoměrem, kontrolou tlaku
 • objem nádrže 175 l (využitelný)
 • maximální tlak 4 bary / 32 l/min
 • příprava pro chlazení vždy součástí stroje – rozvody, trysky

CHZ-V – chlazení nástroje – vzduch

 • princip vírové trubice
 • chlazení bez termálního šoku
 • pozitivní dopad na přesnost a jakost povrchu
 • vysoká spolehlivost
 • ekologický a tichý provoz
 • téměř nulové provozní náklady

CHOV-K – chlazení osou vřetena – kapalina

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • nutná samostatná jednotka chlazení s filtrací a magnetickým separátorem třísek
 • objem nádrže 1000 l
 • maximální tlak 40 bar / 30 l/min
 • další změny na stroji a ve výbavě CE
 • pro vyšší tlaky než 10 bar nutný kryt obrobku nebo stroje

CHOV-V – chlazení osou vřetena – vzduch

 • vzduch přimazávaný olejem z nádržky na vřeteníku
 • lze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • maximální tlak 5 bar

CHM – chlazení olejovou mlhou

 • možno vždy doplnit do konfigurace stroje
 • jednoduchá montáž
 • jednoduché použití

Dopravník třísek

 • pod podélným ložem v šachtě v základu stroje (mezi stolem a stojanem)

Příslušenství

Seznam standardního příslušenství

 • vodící podpěra VP13–300
 • vytěrák kuželové dutiny VK-ISO50
 • upínací nástavce – 15 kusů
 • kotevní materiál KM
 • základní sada nářadí k obsluze a údržbě (jen v případě prodeje stroje)
 • základní sada náhradních dílů
 • průvodní technická dokumentace

Seznam zvláštního příslušenství

 • vodící podpěra VP13–340
 • vodící podpěra VP13–550
 • vodící podpěra VP13–800
 • frézovací přístroj pravoúhlý FP50-13
 • frézovací přístroj univerzální UFP50-13
 • hlava frézovací pravoúhlá ruční HPR50
 • hlava frézovací univerzální ruční HUR50
 • hlava frézovací univerzální automaticky indexovaná HUI50
 • zrychlovací hlava FX300-04
 • lícní deska LD650
 • ochranné krytování pracovního prostoru KVR
 • luneta LN100X + technologické příslušenství
 • upínací kostka UK500, UK1000, UK1500, UK2000, UK2500, UK3000
 • upínací úhelník UU800, UU950, UU1120, UU1450, UU1620, UU2000, UU2500, UU3000
 • sada náhradních dílů pro 2letý provoz
 • tlaková filtrační jednotka HEIDENHAIN DA 400
 • 3D dotykové sondy s radio-/infra-přenosem (Heidenhain/Renishaw/Hexagon)
 • bezdrátové ruční kolečko HEIDENHAIN HR 550 FS
 • CE bezpečnostní režim 3 (pouze pro německý trh)

Hlavy

Alternativní obrábění

Upínací přípravky

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

ISO 9001

Od 14.05.2021 jsme u QES Cert s.r.o. certifikováni dle aktuální normy ISO 9001.

ISO 9001 cz