Horizontální vyvrtávačky

RET100B

Vodorovná vyvrtávačka stolová

Brožura Poptat
 • robustní konstrukce
 • pojezd osy X = 1600 mm
 • volitelně automatická výměna nástroje s manipulačním časem 15 s (z řezu do řezu)

Hlavní parametry

Průměr pracovního vřetena  100  mm 
Upínací kužel  50  ISO 
Otáčky pracovního vřetena  3000  ot / min 
Příčný pojezd stolu (X)  1600  mm 
Pojezd vřeteníku (Y)  1220  mm 
Podélný pojezd stolu (Z)  900 / 1710  mm 
Výsuv vřetena (W)  710  mm 
Upínací plocha stolu  max. 1500 x 1500  mm x mm 
Nosnost stolu  max. 5000  kg

Kompletní parametry

Parametry stroje
Průměr pracovního vřetena 100 mm
Upínací kužel 50 ISO
Stopka nástroje 69871 DIN
Upínací nástavec – šroub 4100793 TOS
Otáčky vřetena 10 - 3000 ot / min
Výkon hlavního motoru (S1/S6-40%) 22 / 34 kW
Maximální moment vřetena (S1/S6-40%) – 2řadý vřeteník 1097 / 1645 Nm
Maximální moment vřetena (S1/S6-40%) – 4řadý vřeteník 2173 / 3250 Nm
X...příčný pojezd stolu 1600 mm
Z...podélný pojezd stolu 900 / 1710 mm
Y...svislý pojezd vřeteníku 1220 mm
W...výsuv vřetena 710 mm
Upínací plocha stolu 1250 x 1250 mm x mm
1500 x 1500 mm x mm
Šířka upínacích drážek 22 H8 mm
Nosnost stolu – 1250 x 1250 3000 (5000 *) kg
Nosnost stolu – 1500 x 1500 2500 (5000 *) kg
Pracovní posuvy...X, Y, Z, W – ruční režim 4 - 500 mm / min
Pracovní posuvy...X, Y, Z – automatický režim 4 - 15000 mm / min
Pracovní posuvy...W – automatický režim 4 - 6800 mm / min
Rychloposuv...X, Y, Z 15000 mm / min
Rychloposuv...W 6800 mm / min
Rychloposuv otáčení stolu...B 1,6 ot / min
Instalovaný příkon 70 kVA
Hmotnost stroje 13000 kg
Standardní barevné provedení stroje a příslušenství bílá 9010 / zelená 6018 RAL
Standardní barevné provedení oplocení černá 9011 / žlutá 1018 RAL
Zástavbový prostor včetně CE – orientační 7000 x 5500 mm x mm
* omezení X = 1200 mm, obrobek vystředit

Technická specifikace

(technická specifikace v14.03)

RET100B je stolová vyvrtávačka původní konstrukce fy RETOS VARNSDORF s.r.o. Jedná se o CNC alternativu ke konvenčnímu stroji W100A.

Stručná charakteristika

 • souvisle řízená vodorovná vyvrtávačka
 • pevný stojan, křížově přestavitelný stůl
 • 4 lineární osy + otočný stůl
 • výsuvné pracovní vřeteno
 • stroj navržený pro univerzální nasazení ve strojírenské výrobě
 • vhodný jak pro hrubovací tak i dokončovací operace
 • volitelně lze vybavit zásobníkem nástrojů s manipulátorem (AVN), chlazením nástroje tryskami (CHZ), chlazením osou vřetena (CHOV) či chlazením mlhou (CHM)
 • připraveno pro "Průmysl 4.0"

Ovládání stroje

 • veškeré funkce stroje, mimo odepnutí a upnutí nástroje, jsou ovládány z panelu řídícího systému, který se skládá z klávesnice, tlačítkového panelu a LCD monitoru
 • odepnutí a upnutí nástroje je ovládáno tlačítky na vřeteníku
 • ovládací panel je doplněn přenosným pomocným ovládacím panelem (ručním kolečkem), které duplikuje některé základní funkce ovládání stroje
 • ovládací panel je umístěn otočně na stěně krytu obsluhy
 • řídící systém umožňuje ruční, poloautomatický a automatický režim ovládání
 • standardní komunikační rozhraní umožňuje propojení s vnitropodnikovou sítí pro snadnou správu a distribuci technologických programů, monitoring provozu stroje, diagnostiku a servis řídícího systému atp.

Provedení stroje může být v detailech přizpůsobeno požadavkům zákazníka.

Standardní provedení

Řídící systém

 • HEIDENHAIN TNC 640 + ruční kolečko
 • pohony HEIDENHAIN
 • motory SIEMENS

Řízené osy

 • X – pojezd saní otočného stolu po podélných saních
 • Z – pojezd podélných saní po loži
 • Y – svislý pojezd vřeteníku po stojanu
 • W – výsuv vřetena
 • B – otáčení stolu
 • S – otáčení pracovního vřetena

Možnosti stroje

 • osy X, Y, Z, W řízeny v interpolaci
 • osa B řízena jako osa polohovací
 • lineární interpolace ve čtyřech osách
 • kruhová interpolace dvou ze čtyř v interpolaci řízených os
 • šroubová interpolace
 • prostorová interpolace – křivka v prostoru
 • interpolace os S a Z (W) – natočení vřetena v závislosti na poloze osy Z (W) – umožňuje závitování bez použití vyrovnávacího pouzdra
 • technologické možnosti mohou být limitovány teritoriálním provedením NC programu řídícího systému

Náhon osy W

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • bezvůlový převod ozubeným řemenem
 • kuličkový pohybový šroub

Náhony os X, Y, Z

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • kuličkový pohybový šroub – přímý náhon z motoru

Náhon osy B

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • planetová převodovka s minimální vůlí
 • soustava ozubených soukolí + ozubený věnec

Vedení skupin

 • osy X, Y, Z – kalené vodící plochy, protiplochy podlity plastem, klíny obloženy TURCITEM
 • osa W – kluzné vedení, litina/ocel
 • osa B – vodící plochy stolu zaškrabány, litina/TURCITE

Mazání

 • mazání centrální, osové, četnost mazacích dávek v korelaci s ujetou dráhou konkrétní skupiny

Zpevňování

 • osa B – hydraulicky
 • osy X, Y, Z, W – nezpevněno – polohová vazba

Vřeteník

 • výsuvné pracovní vřeteno
 • vyfukování dutiny vřetena vzduchem během cyklu výměny nástroje
 • pohon vřetena dvěma/čtyřmi mechanickými řadami – ozubená soukolí
 • hydraulické řazení otáčkových řad
 • vyvažování vřeteníku – hydraulický válec s hydropneumatickým akumulátorem
 • příprava pro chlazení nástroje tryskami na čele vřeteníku

Hydroagregát

 • hydraulický a mazací agregát HYTOS
 • mazání všech os
 • zpevňování B
 • odepínání nástroje

Odměřování polohy

 • digitální optické odměřování HEIDENHAIN
 • osy X, Y, Z – absolutní pravítka
 • osa W – absolutní rotační snímač v motoru
 • osa B – absolutní úhlový snímač
 • osa S – inkrementální rotační snímač

Energetické rozvody

 • řetězovými nosiči energie

Krytování stroje

 • úplné zakrytování vodících ploch osy X
 • částečné zakrytování os Z, Y

Volitelné provedení

CE – povinné v EU

 • komplexní systém bezpečnostních prvků dle platných právních předpisů a technických norem
 • kryt obsluhy
 • oplocení pracovního prostoru stroje

Řídící systém

 • SIEMENS SIN 840D + ruční kolečko
 • motory a pohony SIEMENS

AVN R03-30/40 – automatická výměna nástroje

 • zařízení AVN tvoří samostatnou jednotku
 • zásobník se servopohonem pro polohování lůžek s nástroji
 • manipulátor s elektrickým / pneumatickým pohonem
 Parametry AVN R03-30 R03-40  
 Manipulační čas 15 15 s
 Počet nástrojů 30 40 ks
 Rozteč úložných míst 130 130 mm
 Maximální průměr nástroje – bez omezení 125 125 mm
 Maximální průměr nástroje – s volnými lůžky 200 200 mm
 Maximální délka nástroje 500 480 mm
 Maximální hmotnost nástroje 15 15 kg
 Maximální hmotnost nástrojů v zásobníku celkem 250 300 kg
 Maximální nevyváženost nástrojů v kole zásobníku 50 70 kg
 Maximální rychlost otáčení kola 8 5 ot / min
 Provozní tlak vzduchu 5 5 bar
 Požadovaná čistota vzduchu 40 40 mikronů
 Hmotnost bez nástrojů 1240 1380 kg

CHZ – chlazení nástroje – emulze

 • chlazení nástroje tryskami na čele vřeteníku
 • samostatná jednotka chlazení – nádrž s čerpadlem a hladinoměrem
 • objem nádrže 108 l (využitelný)
 • maximální tlak 4 bary / 32 l/min
 • příprava pro chlazení vždy součástí stroje – rozvody, trysky

CHZ-V – chlazení nástroje – vzduch

 • princip vírové trubice
 • chlazení bez termálního šoku
 • pozitivní dopad na přesnost a jakost povrchu
 • vysoká spolehlivost
 • ekologický a tichý provoz
 • téměř nulové provozní náklady

CHOV-K – chlazení osou vřetena – kapalina

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • samostatná jednotka chlazení s filtrací a magnetickým separátorem třísek
 • objem nádrže 1000 l
 • maximální tlak 40 bar / 30 l/min
 • další změny na stroji a ve výbavě CE
 • pro vyšší tlaky než 10 bar nutný kryt obrobku nebo stroje

CHOV-V – chlazení osou vřetena – vzduch

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • maximální tlak 5 bar

CHOV-M – chlazení osou vřetena – olejová mlha

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • samostatná programovatelná jednotka chlazení
 • maximální tlak 5 bar

CHM – chlazení olejovou mlhou

 • možno vždy doplnit do konfigurace stroje
 • jednoduchá montáž
 • jednoduché použití

Příslušenství

Seznam standardního příslušenství

 • vodící podpěra VP10–170
 • vytěrák kuželové dutiny VK-ISO50
 • upínací nástavce – 15 kusů
 • kotevní materiál KM
 • základní sada nářadí k obsluze a údržbě
 • základní sada náhradních dílů
 • průvodní technická dokumentace

Seznam zvláštního příslušenství

 • vodící podpěra VP10–320
 • vodící podpěra VP10–470
 • manuální frézovací hlavy pravoúhlé HPR50, FP40
 • manuální frézovací hlava univerzální UFP40
 • lícní deska LD650
 • luneta LN100/LN100X + technologické příslušenství (omezení pojezdu osy Z)
 • upínací kostka UK500, UK1000, UK1500, UK2000
 • upínací úhelník UU800, UU950, UU1120, UU1450, UU1620
 • sada náhradních dílů pro 3letý provoz
 • tlaková filtrační jednotka HEIDENHAIN DA400
 • 3D dotykové sondy s radio-/infra-přenosem (Heidenhain/Renishaw/Hexagon)
 • bezdrátové ruční kolečko HEIDENHAIN HR 550 FS
 • CE bezpečnostní režim 3 (pouze pro německý trh

Alternativní obrábění

Luneta

Upínací přípravky

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

ISO 9001

Od 14.05.2021 jsme u QES Cert s.r.o. certifikováni dle aktuální normy ISO 9001.

ISO 9001 cz