Horizontální vyvrtávačky

 • moderní design
 • zakrytování celé skupiny stojan / smykadla
 • maximální bezpečnost obsluhy
 • volitelný pojezd osy X
 • rychloposuvy – X = 28 m/min; Y = 24 m/min

Hlavní parametry

Průřez smykadla 315 x 380 mm x mm
Průměr pracovního vřetena 100 / 105 mm
Upínací kužel 50 ISO
Otáčky pracovního vřetena 3500 ot / min
Pojezd smykadla/vřeteníku (Y) 2000 mm
Příčný pojezd stojanu (X) max. 12000 mm
Výsuv vřetena (W) 610 mm
Výsuv smykadla (Z) 650 mm

Video

Kompletní parametry

Norma nástroje
Upínací kužel 50 ISO
Stopka nástroje 69871 DIN
Upínací nástavec – šroub 4100793 TOS
Vřeteník – V1, V2, V3
Průřez smykadla – šířka x výška 315 x 380 mm x mm
Průměr pracovního vřetena 100 / 105 mm
Otáčky vřetena 10 - 3500 ot / min
Výkon hlavního motoru (S1/S6-40%) 22 / 34 kW
Maximální moment vřetena (S1/S6-40%) 567 / 851 Nm
Z...výsuv smykadla 650 mm
W...výsuv vřetena 610 mm
Pracovní posuvy…Z, W – ruční režim 4 - 500 mm / min
Pracovní posuvy…Z, W – automatický režim 4 - 10000 mm / min
Rychloposuv...Z, W 13000 mm / min
Ostatní osy
X…příčný pojezd stojanu 1800 - 12000 mm
X…příčný pojezd stojanu – standard 6000 mm
Y…svislý pojezd vřeteníku 2000 mm
Pracovní posuvy…X, Y – ruční režim 4 - 500 mm / min
Pracovní posuvy…X, Y – automatický režim 4 - 10000 mm / min
Rychloposuv…X 28000 mm / min
Rychloposuv…Y 24000 mm / min
Instalovaný příkon – bez stolu RT05/08 75 kVA
Instalovaný příkon – se stolem RT05/08 92 kVA
Hmotnost stroje 8500 kg
Zástavbový prostor včetně CE – orientační
X = 6000mm + UD4C + UD4D 12000 x 6500 mm x mm
X = 6000mm + UD4 + RT05CNC 12000 x 7300 mm x mm
Parametry AVN R03-30 R03-40
Manipulační čas 15 15 s
Počet nástrojů 30 40 ks
Rozteč úložných míst 130 130 mm
Maximální průměr nástroje – bez omezení 125 125 mm
Maximální průměr nástroje – s volnými lůžky 200 200 mm
Maximální délka nástroje 500 300 mm
Maximální hmotnost nástroje 15 15 kg
Maximální hmotnost nástrojů v zásobníku celkem 250 300 kg
Maximální nevyváženost nástrojů v kole zásobníku 50 70 kg
Maximální rychlost otáčení kola 8 5 ot / min
Provozní tlak vzduchu 5 5 bar
Požadovaná čistota vzduchu 40 40 mikronů
Hmotnost bez nástrojů 1240 1380 kg
Parametry AVN R04-10
Manipulační čas 20 s
Počet nástrojů v jednom zakladači 10 ks
Maximální počet zakladačů 6 ks
Rozteč úložných míst 130 mm
Maximální průměr nástroje 125 mm
Maximální délka nástroje 500 mm
Maximální hmotnost nástroje 15 kg
Hmotnost bez nástrojů 110 kg
Parametry upínací desky UD4C
Upínací plocha desky 1875 x 4020 mm x mm
Šířka upínacích drážek 50000 36 H12 mm
Nosnost upínací desky – s garancí přesnosti 50000 kg
Nosnost upínací desky – bez garance přesnosti 80000 kg
Hmotnost upínací desky 8200 kg
Základní rozměry – šířka x délka x výška 1885 x 4020 x 400 mm
Parametry upínací desky UD4D
Upínací plocha desky 1875 x 2420 mm x mm
Šířka upínacích drážek 36 H12 mm
Nosnost upínací desky – maximum 45000 kg
Hmotnost upínací desky 5000 kg
Základní rozměry – šířka x délka x výška 1885 x 2420 x 400 mm
Parametry otočného stolu RT05CNC
Nosnost stolu – otáčení 5000 kg
Nosnost stolu – statická 8000 kg
Upínací plocha desky 1250 x 1250 mm x mm
1500 x 1500 mm x mm
Šířka upínacích drážek 22 H8 mm
Průměr středícího otvoru 100 H7 mm
V...podélný pojezd stolu 1000 / 1500 mm
Pracovní posuvy...V – ruční režim 4 - 500 mm / min
Pracovní posuvy...V – automatický režim 4 - 10000 mm / min
Rychloposuv...V 20000 mm / min
Pracovní posuv otáčení stolu...B 0 - 5 ot / min
Rychloposuv otáčení stolu...B 10 ot / min
Hmotnost stolu 4000 - 5500 kg
Základní rozměry – délka 2600 / 3200 mm
Základní rozměry – šířka 1250 / 1500 mm
Základní rozměry – výška 850 mm
Parametry otočného stolu RT08CNC
Nosnost stolu 8000 kg
Upínací plocha desky 1250 x 1250 mm x mm
1500 x 1500 mm x mm
kruh průměr 1300 mm
Šířka upínacích drážek 22 H8 mm
Průměr středícího otvoru 100 H7 mm
V...podélný pojezd stolu 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm
Pracovní posuvy...V – ruční režim 4 - 500 mm / min
Pracovní posuvy...V – automatický režim 4 - 10000 mm / min
Rychloposuv...V 20000 mm / min
Pracovní posuv otáčení stolu...B ** 0 - 16 ot / min
Rychloposuv otáčení stolu...B 21 ot / min
** Možné zvýšení rychlosti pro karuselování za současného snížení kroutícího momentu
Hmotnost stolu 3600 - 4200 kg
Základní rozměry – délka 2670, 2920, 3170, 3420, 3670 mm
Základní rozměry – šířka 1250 / 1500 mm
Základní rozměry – výška 900 mm

Podrobná specifikace

RET10P je desková vyvrtávačka vlastní konstrukce. Plně respektuje požadavky na vysokou produktivitu výroby s maximálním ohledem na bezpečnost a komfort provozu a na šetrnost k životnímu prostředí.


Stručná charakteristika

 • souvisle řízená vodorovná vyvrtávačka desková
 • příčně přestavitelný stojan
 • 3/4 lineární osy
 • výsuvné smykadlo / pracovní vřeteno nebo kombinace
 • stroj vhodný pro obrábění rozměrných obrobků
 • vhodný jak pro hrubovací tak i dokončovací operace
 • lze nakonfigurovat dle technologických potřeb zákazníka (délka pojezdů, počet os, počet upínacích ploch, úroveň krytování)
 • obrobek se upíná na upínací desku nebo otočný stůl (není součástí stroje)
 • volitelně lze vybavit širokým sortimentem zvláštního příslušenství, např. automatickou výměnou nástroje (AVN), frézovacími hlavami, automatickou výměnou hlav (AVH), lícní deskou, chlazením nástroje tryskami (CHZ), chlazením osou vřetena (CHOV), chlazením mlhou (CHM) či dopravníkem třísek
 • připraveno pro "Průmysl 4.0"

Ovládání stroje

 • veškeré funkce stroje jsou ovládány z panelu řídícího systému, který se skládá z klávesnice, tlačítkového panelu a LCD monitoru
 • ovládací panel je doplněn přenosným pomocným ovládacím panelem (ručním kolečkem), které duplikuje některé základní funkce ovládání stroje
 • ovládací panel je umístěn na plošině pro obsluhu, která je pevnou součástí pohyblivé skupiny stojan/vřeteník
 •  řídící systém umožňuje ruční, poloautomatický a automatický režim ovládání
 • standardní stanoviště obsluhy je na plošině pro obsluhu
 • alternativní stanoviště obsluhy je mimo plošinu, a je využitelné jen v automatickém režimu
 • standardní komunikační rozhraní umožňuje propojení s vnitropodnikovou sítí pro snadnou správu a distribuci technologických programů případně pro diagnostiku a servis řídícího systému

Standardní provedení

Řídící systém

 • HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI + ruční kolečko
 • pohony HEIDENHAIN
 • motory SIEMENS

Řízené osy

 • X – příčný pojezd saní stojanu po loži
 • Y – svislý pojezd vřeteníku po stojanu
 • Z – výsuv smykadla
 • S – otáčení pracovního vřetena

Možnosti stroje

 • osy X, Y, Z řízeny v interpolaci
 • lineární interpolace
 • kruhová interpolace
 • šroubová interpolace
 • prostorová interpolace – křivka v prostoru
 • interpolace os S a Z – natočení vřetena v závislosti na poloze osy Z – umožňuje závitování bez použití vyrovnávacího pouzdra
 • technologické možnosti mohou být limitovány teritoriálním provedením NC programu řídícího systému

Vřeteník V1

 • výsuvné smykadlo
 • nevýsuvné pracovní vřeteno
 • vyfukování dutiny vřetena vzduchem během cyklu výměny nástroje
 • pohon vřetena dvěma mechanickými řadami – reduktor
 • elektrické řazení otáčkových řad
 • příprava pro připojení příslušenství na čele smykadla

Náhon osy X

 • 2 bezkartáčové digitální střídavé servomotory se servopohonem (master/slave)
 • 2 planetové převodovky s minimální vůlí
 • ozubený hřeben vložený do lože

Náhon osy Y

 • kuličkový pohybový šroub
 • bezvůlový převod ozubeným řemenem
 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 

Náhon osy Z

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • planetová převodovka s minimální vůlí
 • kuličkový pohybový šroub

Vedení skupin

 • osy X, Y, Z – valivá vedení

Mazání

 • mazání centrální, osové, četnost mazacích dávek v korelaci s ujetou dráhou konkrétní skupiny

Zpevňování

 • osy X, Y, Z – nezpevněno – polohová vazba

Hydroagregáty

 • mazací agregát HYTOS – mazání všech os
 • tlakový agregát HYTOS – odepínání nástroje

Odměřování polohy

 • osy X, Y – absolutní digitální optická pravítka HEIDENHAIN
 • osa Z – absolutní rotační snímač v motoru
 • osa S – inkrementální rotační snímač HEIDENHAIN

Energetické rozvody

 • řetězovými nosiči energie

Krytování stroje

 • osa X – úplné zakrytování vodících ploch teleskopickým krytem
 • osa Y – úplné zakrytování skupiny stojan/vřeteník

CE – platí pro Evropskou unii

 • komplexní systém bezpečnostních prvků dle platných právních předpisů a technických norem
 • zakrytovaná plošina pro obsluhu
 • oplocení pracovního prostoru stroje
 • další prvky vyplývající z rozboru rizik

Volitelné provedení + periferie

Řídící systém

 • SIEMENS SIN 840D SL + ruční kolečko
 • motory a pohony SIEMENS

Vřeteník V2

 • výsuvné smykadlo – osa Z
 • výsuvné pracovní vřeteno – osa W
 • náhon W – servomotor, planetová převodovka, kuličkový šroub
 • vedení W – valivé válečkové vedení
 • zpevňování W - nezpevněno – polohová vazba
 • odměřování W – absolutní rotační snímač v motoru
 • dále viz vřeteník V1

Vřeteník V3

 • nevýsuvné zafixované smykadlo
 • výsuvné pracovní vřeteno – osa W
 • náhon W – servomotor, planetová převodovka, kuličkový šroub
 • vedení W – valivé válečkové vedení
 • zpevňování W – nezpevněno – polohová vazba
 • odměřování W – absolutní rotační snímač v motoru
 • dále viz vřeteník V1

AVN R04-10 – výměna nástroje

 • regálový zakladač umístěný na upínací desce
 • možnost použití více zakladačů na různých místech
 • manipulaci s nástroji zajišťuje pracovní vřeteno stroje
 • součástí zařízení je obrobková sonda TS460

AVN R03-30/40 – výměna nástroje

 • zařízení namontováno na stojan stroje
 • zásobník se servopohonem pro polohování lůžek s nástroji
 • manipulátor s elektrickým / pneumatickým pohonem

CHZ – chlazení nástroje – emulze

 • chlazení nástroje tryskami na čele vřeteníku
 • jednotka chlazení integrovaná do základu stroje
 • jednotka s čerpadlem, hladinoměrem, kontrolou tlaku
 • objem nádrže cca 1000 l
 • maximální tlak 4 bary / 32 l/min
 • příprava pro chlazení vždy součástí stroje - rozvody, trysky

CHZ-V – chlazení nástroje – vzduch

 • princip vírové trubice
 • chlazení bez termálního šoku
 • pozitivní dopad na přesnost a jakost povrchu
 • vysoká spolehlivost
 • ekologický a tichý provoz
 • téměř nulové provozní náklady

CHOV-K – chlazení osou vřetena – kapalina

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • nutná samostatná jednotka chlazení s filtrací a magnetickým separátorem třísek
 • maximální tlak 40 bar - emulze, objem nádrže 1000 l
 • nutné zakrytování části pracovního prostoru stroje

CHOV-V – chlazení osou vřetena – vzduch

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • maximální tlak 5 bar

CHOV-M – chlazení osou vřetena – olejová mlha

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • samostatná programovatelná jednotka chlazení
 • maximální tlak 5 bar

CHM – chlazení olejovou mlhou

 • možno kdykoliv doplnit do konfigurace stroje
 • jednoduchá montáž
 • jednoduché použití

Dopravník třísek

 • stacionární dopravník uložený v betonovém základu pro stroj

Upínací deska

 • upínací deska UD4C – 4020 x 1885
 • upínací deska UD4D – 2420 x 1885

Otočný stůl RT05CNC / RT08CNC

 • CNC otočný stůl jako alternativa resp. doplněk k upínací desce
 • doplňuje pojezdy stroje o osy V, B
 • ovládání je plně integrováno do řídícího systému stroje
 • rozšiřuje pracovní možnosti stroje
 • osy X, Y, Z, W, V, B řízeny v interpolaci
 • válcová interpolace s využitím otočného stolu

 

Příslušenství

Seznam standardního příslušenství

 • vodící podpěra VP170 – jen pro výsuvné vřeteno
 • vytěrák kuželové dutiny VK-ISO50
 • upínací nástavce – 15 kusů
 • kotevní materiál KM
 • základní sada nářadí k obsluze a údržbě
 • základní sada náhradních dílů
 • průvodní technická dokumentace

Seznam zvláštního příslušenství

 • vodící podpěra VP320 – jen pro výsuvné vřeteno
 • vodící podpěra VP470 – jen pro výsuvné vřeteno
 • manuální frézovací hlavy pravoúhlé HPR50, FP40
 • manuální frézovací hlavy univerzální HUR50, UFP40
 • indexované frézovací hlavy pravoúhlé a univerzální SEMPUCO
 • NC frézovací hlava univerzální SEMPUCO
 • lícní desky COGSDILL – jen s vřeteníky V2, V3 (nutný výsuv vřetena)
 • poloautomatická výměny hlav PVH
 • automatická výměna hlav AVH
 • upínací kostka UK500, UK1000, UK1500, UK2000, UK2500, UK3000
 • upínací úhelník UU800, UU950, UU1120, UU1450, UU1620, UU2000, UU2500, UU3000
 • sada náhradních dílů pro 3-letý provoz
 • tlaková filtrační jednotka HEIDENHAIN DA400
 • 3D dotyková obrobková sonda HEIDENHAIN TS460 s radio-/infra-přenosem
 • bezdrátové ruční kolečko HEIDENHAIN HR550 FS
 • opce řídícího systému HEIDENHAIN – např. DXF konvertor, řešení kolizních stavů atd.
 • CE bezpečnostní režim 3 (pouze pro německý trh)


---------------

 • provedení stroje může být v detailech přizpůsobeno požadavkům zákazníka


---------------

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

ISO 9001 / ISO 14001

Od 8.6.2018 jsme certifikováni dle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

tuv qr id 0910095330

BLUE COMPETENCE

blue_competence_logo

více informace o Blue Competence