Horizontální vyvrtávačky

RET10X

Vodorovná vyvrtávačka křížová

Brožura Poptat

X možností

 • maximální variabilita provedení – stavebnice
 • volba délky pojezdu základních os Y, Z max. 2 000 mm, X max. 3 000
 • valivé vedení všech os
 • smykadlový vřeteník
 • volba velikosti a počtu upínacích ploch či stolů
 • široké portfolio technologického příslušenství

Hlavní parametry

Průřez smykadla 315 x 380 mm x mm
Průměr pracovního vřetena 105 mm
Upínací kužel 50 ISO
Otáčky pracovního vřetena 3500 ot / min
Příčný pojezd stolu (X) max. 3000 mm
Pojezd smykadla/vřeteníku (Y) max. 2000 mm
Podélný pojezd stojanu (Z) max. 2000 mm
Výsuv smykadla (V) 650 mm
Výsuv vřetena (W) max. 610 mm
Upínací plocha stolu max. 1500 x 1500 mm x mm
Nosnost stolu 8000 kg

Video

Kompletní parametry

Norma nástroje
Upínací kužel 50 ISO
Stopka nástroje 69871 DIN
Upínací nástavec – šroub 4100793 TOS
Vřeteník – V1, V2, V3
Průřez smykadla – šířka x výška 315 x 380 mm x mm
Průměr pracovního vřetena 105 mm
Otáčky vřetena 10 - 3500 ot / min
Výkon hlavního motoru (S1/S6-40%) 22 / 34 kW
Maximální moment vřetena (S1/S6-40%) 567 / 851 Nm
V...výsuv smykadla 650 mm
W...výsuv vřetena 610 mm
Pracovní posuvy...V, W – ruční režim 4 - 500 mm / min
Pracovní posuvy...V, W – automatický režim 4 - 10000 mm / min
Rychloposuv...V, W 13000 mm / min
Ostatní osy
X...příčný pojezd stolu 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm
(rychloposuv 18 m/min) 2500 mm
(rychloposuv 13 m/min) 3000 mm
Z...podélný pojezd stojanu 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm
Y...svislý pojezd vřeteníku 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm
Pracovní posuvy...X, Y, Z – ruční režim 4 - 500 mm / min
Pracovní posuvy...X, Y, Z – automatický režim 4 - 10000 mm / min
Rychloposuv...X, Y, Z 25000 mm / min
Otočný stůl – V1, V2
Upínací plocha stolu 1250 x 1250 mm x mm
1500 x 1500 mm x mm
kruh průměr 1300 mm
Šířka upínacích drážek 22 H8 mm
Nosnost stolu 8000 kg
Pracovní posuv otáčení stolu...B...V1/V2 0 - 8 / 0 - 16 ot / min
Rychloposuv otáčení stolu...B...V1/V2 14 / 21 ot / min
Hoblovkový stůl – V3
Upínací plocha stolu 1250 x 1250 mm x mm
1500 x 1250 mm x mm
1500 x 1500 mm x mm
Šířka upínacích drážek 22 H8 mm
Nosnost stolu 8000 kg
Instalovaný příkon 65 kVA
Hmotnost stroje – standard 11000 kg
Standardní barevné provedení stroje a příslušenství bílá 9010 / zelená 6018 RAL
Standardní barevné provedení oplocení černá 9011 / žlutá 1018 RAL
Zástavbový prostor včetně CE – orientační, standard 5900 x 8000 mm x mm

Technická specifikace

(technická specifikace v06.02)

RET10X je křížová vyvrtávačka vlastní konstrukce. Umožnuje maximální variabilitu provedení a technologického využití díky stavebnicovému systému. Dle potřeby lze zvolit provedení stroje s výsuvem v ose V (smykadlo) nebo W (vřeteno) anebo kombinaci obou os.

Volitelné jsou též rozjezdy v základních osách X, Y, Z, velikost, počet (1 nebo 2) a funkčnost upínacích ploch (otočný interpolační, otočný polohovací, neotočný stůl), frézovací hlavy, lícní desky, automatická výměna nástroje, automatická výměna hlav, různé systémy chlazení, úroveň krytování a další příslušenství.

Stručná charakteristika

 • souvisle řízená vodorovná vyvrtávačka
 • křížové uspořádání loží
 • 4/5 lineárních os + otočný/neotočný stůl
 • výsuvné smykadlo / pracovní vřeteno nebo kombinace 
 • stroj navržený pro univerzální nasazení ve strojírenské výrobě
 • vhodný jak pro hrubovací tak i dokončovací operace
 • lze nakonfigurovat dle technologických potřeb zákazníka (délka pojezdů, počet os, 1 nebo 2 upínací plochy, úroveň krytování)
 • volitelně lze vybavit širokým sortimentem zvláštního příslušenství, např. automatickou výměnou nástroje (AVN), frézovacími hlavami, automatickou výměnou hlav (AVH), lícní deskou, chlazením nástroje tryskami (CHZ), chlazením osou vřetena (CHOV), chlazením mlhou (CHM) či dopravníkem třísek
 • připraveno pro "Průmysl 4.0"

Ovládání stroje

 • veškeré funkce stroje, mimo odepnutí a upnutí nástroje, jsou ovládány z panelu řídícího systému, který se skládá z klávesnice, tlačítkového panelu a LCD monitoru
 • odepnutí a upnutí nástroje je ovládáno tlačítky na vřeteníku
 • ovládací panel je doplněn přenosným pomocným ovládacím panelem (ručním kolečkem), které duplikuje některé základní funkce ovládání stroje
 • ovládací panel je otočně umístěn na stěně uvnitř krytu obsluhy
 • řídící systém umožňuje ruční, poloautomatický a automatický režim ovládání
 • standardní komunikační rozhraní umožňuje propojení s vnitropodnikovou sítí pro snadnou správu a distribuci technologických programů, monitoring provozu stroje, diagnostiku a servis řídícího systému atp.

Provedení stroje může být v detailech přizpůsobeno požadavkům zákazníka.

Standardní provedení

Řídící systém 

 • HEIDENHAIN TNC 640 + ruční kolečko
 • pohony HEIDENHAIN
 • motory SIEMENS 

Řízené osy 

 • X – pojezd saní otočného stolu po příčném loži
 • Z – pojezd saní stojanu po podélném loži
 • Y – svislý pojezd vřeteníku po stojanu
 • V – výsuv smykadla
 • B – otáčení stolu (stůl V1 – polohování)
 • S – otáčení pracovního vřetena 

Možnosti stroje 

 • osy X, Y, Z, V řízeny v interpolaci
 • osa B řízena jako osa polohovací
 • lineární interpolace
 • kruhová interpolace
 • šroubová interpolace
 • prostorová interpolace – křivka v prostoru
 • interpolace os S a Z (V) – natočení vřetena v závislosti na poloze osy Z (V) – umožňuje závitování bez použití vyrovnávacího pouzdra
 • technologické možnosti mohou být limitovány teritoriálním provedením NC programu řídícího systému 

Vřeteník V1

 • výsuvné smykadlo
 • nevýsuvné pracovní vřeteno
 • vyfukování dutiny vřetena vzduchem během cyklu výměny nástroje
 • pohon vřetena dvěma mechanickými řadami – reduktor
 • elektrické řazení otáčkových řad
 • příprava pro připojení příslušenství na čele smykadla

Náhony os X, Y, Z

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • bezvůlový převod ozubeným řemenem
 • kuličkový pohybový šroub

Náhon osy V

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • planetová převodovka s minimální vůlí
 • kuličkový pohybový šroub

Náhon osy B – stůl V1

 • bezkartáčový digitální střídavý servomotor se servopohonem
 • planetová převodovka s minimální vůlí
 • ozubený věnec

Vedení skupin

 • osy X, Y, Z, V – valivá válečková vedení
 • osa B – valivé křížové ložisko

Mazání

 • mazání centrální, osové, četnost mazacích dávek v korelaci s ujetou dráhou konkrétní skupiny

Zpevňování

 • osy X, Y, Z, V – nezpevněno – polohová vazba
 • osa B – hydraulicky

Hydroagregáty

 • mazací agregát HYTOS – mazání všech os
 • tlakový agregát HYTOS – odepínání nástroje, zpevňování B

Odměřování polohy

 • osy X, Y, Z – absolutní digitální optická pravítka HEIDENHAIN
 • osa V – absolutní rotační snímač v motoru
 • osa B – absolutní úhlový snímač HEIDENHAIN
 • osa S – inkrementální rotační snímač HEIDENHAIN

Energetické rozvody

 • řetězovými nosiči energie

Krytování stroje

 • osa X, Y, Z – úplné zakrytování skupiny

Volitelné provedení

CE – povinné v EU

 • komplexní systém bezpečnostních prvků dle platných právních předpisů a technických norem
 • kryt obsluhy
 • oplocení pracovního prostoru stroje

Řídící systém

 • SIEMENS SIN 840D + ruční kolečko
 • motory a pohony SIEMENS

Vřeteník V2 

 • výsuvné smykadlo – osa V
 • výsuvné pracovní vřeteno – osa W
 • náhon W – servomotor, planetová převodovka, kuličkový šroub
 • vedení W – valivé válečkové vedení
 • zpevňování W – nezpevněno – polohová vazba
 • odměřování W – absolutní rotační snímač v motoru
 • dále viz vřeteník V1 

Vřeteník V3 

 • nevýsuvné zafixované smykadlo
 • výsuvné pracovní vřeteno – osa W
 • náhon W – servomotor, planetová převodovka, kuličkový šroub
 • vedení W – valivé válečkové vedení
 • zpevňování W – nezpevněno – polohová vazba
 • odměřování W – absolutní rotační snímač v motoru
 • dále viz vřeteník V1 

Stůl V2 

 • osa B řízena v interpolaci
 • válcová interpolace s využitím otočného stolu
 • náhon – 2 servomotory (master/slave), 2 planetové převodovky, ozubený věnec
 • dále viz stůl V1 

Stůl V3

 • neotočný stůl

2 stoly 

 • libovolná kombinace stolů V1, V2, V3
 • režim paletizace – jeden stůl aktivní, druhý v klidovém režimu v parkovací poloze
 • režim spřažení – stoly se chovají jako jedna upínací plocha, pohybují se společně v ose X, otáčení stolů je blokováno, lze definovat vzájemnou vzdálenost stolů resp. délku upínací plochy v relaci k výslednému pojezdu v ose X (čím delší je upínací plocha, tím menší je pojezd)
 • varianty použití nutno řešit před objednávkou – má vliv na konfiguraci stroje, zástavbu a řešení bezpečnost provozu 

AVN R04-10 – automatická výměna nástroje 

 • regálový zakladač umístěný na stole nebo na pick-upu
 • možnost použití více zakladačů na různých místech
 • manipulaci s nástroji zajišťuje pracovní vřeteno stroje
 • součástí zařízení je obrobková sonda TS 460
 Parametry AVN R04-10
 Manipulační čas 20 s
 Počet nástrojů v jednom zakladači 10 ks
 Maximální počet zakladačů – stůl V1, V2 4 ks
 Maximální počet zakladačů – pick-up pevný 2 ks
 Maximální počet zakladačů – pick-up otočný 4 ks
 Rozteč úložných míst 130 mm
 Maximální průměr nástroje 125 mm
 Maximální délka nástroje 500 mm
 Maximální hmotnost nástroje 15 kg
 Hmotnost bez nástrojů 110 kg

AVN R03-30/40 – automatická výměna nástroje 

 • zařízení AVN tvoří samostatnou jednotku
 • zásobník se servopohonem pro polohování lůžek s nástroji
 • manipulátor s elektrickým / pneumatickým pohonem
 Parametry AVN R03-30 R03-40  
 Manipulační čas 15 15 s
 Počet nástrojů 30 40 ks
 Rozteč úložných míst 130 130 mm
 Maximální průměr nástroje – bez omezení 125 125 mm
 Maximální průměr nástroje – s volnými lůžky 200 200 mm
 Maximální délka nástroje 500 480 mm
 Maximální hmotnost nástroje 15 15 kg
 Maximální hmotnost nástrojů v zásobníku celkem 250 300 kg
 Maximální nevyváženost nástrojů v kole zásobníku 50 70 kg
 Maximální rychlost otáčení kola 8 5 ot / min
 Provozní tlak vzduchu 5 5 bar
 Požadovaná čistota vzduchu 40 40 mikronů
 Hmotnost bez nástrojů 1240 1380 kg

CHZ – chlazení nástroje – emulze 

 • chlazení nástroje tryskami na čele vřeteníku
 • jednotka chlazení integrovaná do základu stroje
 • jednotka s čerpadlem a hladinoměrem
 • objem nádrže (jímky) 150 l (využitelný)
 • maximální tlak 4 bary / 32 l/min
 • příprava pro chlazení vždy součástí stroje – rozvody, trysky 

CHZ-V – chlazení nástroje – vzduch 

 • princip vírové trubice
 • chlazení bez termálního šoku
 • pozitivní dopad na přesnost a jakost povrchu
 • vysoká spolehlivost
 • ekologický provoz
 • téměř nulové provozní náklady 

CHOV-K – chlazení osou vřetena – kapalina 

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • samostatná jednotka chlazení s filtrací a magnetickým separátorem třísek
 • objem nádrže 1000 l
 • maximální tlak 40 bar / 30 l/min
 • další změny na stroji a ve výbavě CE
 • pro vyšší tlaky než 10 bar nutný kryt obrobku nebo stroje

CHOV-V – chlazení osou vřetena – vzduch

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • maximální tlak 5 bar

CHOV-M – chlazení osou vřetena – olejová mlha 

 • nelze přidat do konfigurace během již započaté výroby
 • samostatná programovatelná jednotka chlazení
 • maximální tlak 5 bar 

CHM – chlazení olejovou mlhou 

 • jen s vřeteníkem V3 (vnější přívod média)
 • možno vždy doplnit do konfigurace stroje
 • jednoduchá montáž
 • jednoduché použití 

Dopravník třísek

 • stacionární dopravník uložený v betonovém základu pro stroj
 • mezi ložaty podél osy X

Příslušenství

Seznam standardního příslušenství

 • vodící podpěra VP10–170 – jen pro výsuvné vřeteno
 • vytěrák kuželové dutiny VK-ISO50
 • upínací nástavce – 15 kusů
 • kotevní materiál KM
 • základní sada nářadí k obsluze a údržbě
 • základní sada náhradních dílů
 • průvodní technická dokumentace

Seznam zvláštního příslušenství

 • vodící podpěra VP10–320 – jen pro výsuvné vřeteno
 • vodící podpěra VP10–470 – jen pro výsuvné vřeteno
 • manuální frézovací hlavy pravoúhlé HPR50, FP40
 • manuální frézovací hlavy univerzální HUR50, UFP40
 • indexované frézovací hlavy pravoúhlé a univerzální SEMPUCO
 • NC frézovací hlava univerzální SEMPUCO
 • lícní desky COGSDILL – jen s vřeteníky V2, V3 (nutný výsuv vřetena)
 • poloautomatická výměna hlav PVH
 • automatická výměna hlav AVH
 • luneta LN100X + technologické příslušenství
 • upínací kostka UK500, UK1000, UK1500, UK2000
 • upínací úhelník UU800, UU950, UU1120, UU1450, UU1620, UU2000
 • sada náhradních dílů pro 3letý provoz
 • tlaková filtrační jednotka HEIDENHAIN DA 400
 • 3D dotykové sondy s radio-/infra-přenosem (Heidenhain/Renishaw/Hexagon)
 • bezdrátové ruční kolečko HEIDENHAIN HR 550 FS
 • CE bezpečnostní režim 3 (pouze pro německý trh)

 

Alternativní obrábění

Upínací přípravky

Kontakty

Prodej

+420 413 039 105

sales@retos.cz

ISO 9001

Od 14.05.2021 jsme u QES Cert s.r.o. certifikováni dle aktuální normy ISO 9001.

ISO 9001 cz